สัญลักษณ์,สีประจำกองบริการการศึกษา

สัญลักษณ์ประจำกองบริการการศึกษา

 
สีประจำกองบริการการศึกษา

สีเทา-แสด-ดำ
-    สีเทา  หมายถึง มันสมอง
-    สีแสด   หมายถึง ความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
-    สีดำ หมายถึง ความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น
-    รูปแบบ  เป็นรูปตัวอักษร  A ย่อมาจาก  The Division of Academic Affairs
-   รูปคน  เป็นตัวแทนของบุคลากรในกองบริการการศึกษา ที่คอยอำนวยความสะดวก
-   เหลี่ยมมุมต่าง ๆ คือ ผู้มาขอรับบริการ ทุก ๆ หน่วยงาน ทั้งภายในภายนอก
-   ชื่อ ชื่อของกองบริการการศึกษา 
ภาพรวม คือ เมื่อคุณก้าวเข้ามา  เราพร้อมจะให้บริการ