จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ประกาศ_ปริญญาตรี

     ...ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือก ระบบรับตรง(โควตา)
     ปีการศึกษา 2560 (19/08/2559)

     ...ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือก(สอบผ่านสัมภาษณ์) โครงการระบบรับตรง(รอบ2 )
     ปีการศึกษา 2559 (25/07/2559)

     ...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก (ยื่นคะแนน)โครงการระบบรับตรง(รอบ2 )
     ปีการศึกษา 2559 (21/07/2559)

ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (เพิ่มเติม) (3/08/2559 )

    ...ตรวจสอบรายชื่อ

     กำหนดการ สำหรับผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาทุกโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(25/07/2559 )

     ...ปฐมนิเทศน์

     ...รายงานตัว

     ...ทดสอบภาษาอังกฤษ

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (รวมทุกเดือน) ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (25/07/2559 )

     ...ประกาศมหาวิทยาลัย

     ...ตรวจสอบรายชื่อ_ปริญญาโท

     ...ตรวจสอบรายชื่อ_ระดับปริญญาเอก

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อครูประจำการ(รวมทุกเดือน) ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (25/07/2559 )

    ...ตรวจสอบรายชื่อ

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (15/07/2559 )

...ตรวจสอบรายชื่อ

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการศึกษาวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (15/07/2559 )

...ตรวจสอบรายชื่อ

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (4/07/2559 )

...ตรวจสอบรายชื่อ

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการศึกษาวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (4/07/2559 )

...ตรวจสอบรายชื่อ

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการศึกษาวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำเดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (1/06/2559 )

...ตรวจสอบรายชื่อ

หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th