จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ประกาศ_ปริญญาตรี

     ...ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือก ระบบรับตรง(โควตา)
     ปีการศึกษา 2560 (19/08/2559)

     ...ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือก(สอบผ่านสัมภาษณ์) โครงการระบบรับตรง(รอบ2 )
     ปีการศึกษา 2559 (25/07/2559)

     ...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก (ยื่นคะแนน)โครงการระบบรับตรง(รอบ2 )
     ปีการศึกษา 2559 (21/07/2559)

ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

    
     ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2/ 2559 (25/10/2559 )

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/ 2559
(เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (3/10/2559 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th