จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ประกาศ_ปริญญาตรี

     ...ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รอบ 2
     ปีการศึกษา 2559 (23/06/2559)

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รอบ 2
    ปีการศึกษา 2559 (14/06/2559)

     ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รอบ 2 ปีการศึกษา 2559 (31/03/2559)

ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการครู-อาจารย์ประจำการ แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการศึกษาวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำเดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (1/06/2559 )

...ตรวจสอบรายชื่อ

     บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณามีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำเดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 1/ 2559 (1/06/2559 )

...ตรวจสอบรายชื่อ

หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th