จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ประกาศ_ปริญญาตรี

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
     ปีการศึกษา 2560 (21/11/2559)

     ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม
     ปีการศึกษา 2560 (21/11/2559)

ประกาศ_บัณฑิตศึกษา

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (28/11/2559 )     ตรวจสอบรายชื่อ

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู- อาจารย์ประจำการ แผน ข จัดการศึกษาวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 1/2560 (8/11/2559 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครู- อาจารย์ประจำการ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 1/2560 (8/11/2560 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    ...บัณฑิตศึกษา-ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/ 2559
(เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (3/10/2559 )     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5,0-5596-8309 ,โทรสาร: 0-5596-8304
Contact Webmaster Email : sivatt@nu.ac.th