ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. เพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-05-01 16:01:52

ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่า ปี 2 - 6
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-03-25 13:47:34

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียน e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-03-23 15:53:19

กยศ. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-10-17 16:30:31

โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-06-19 13:46:45