ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรหัส 64 นิสิตรายใหม่ทุกชั้นปี และนิสิตรายเก่าที่ย้ายสาขา/ย้ายคณะ แต่ใช้รหัสนิสิตเดิมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิต กยศ. ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2021-06-17 11:03:32

แจ้งงดรับเอกสารและการให้บริการ กยศ. โดยตรงเป็นการชั่วคราว (16 เม.ย. - 30 เม.ย. 2564)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2021-04-16 15:47:04

เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. เพิ่ม 2 หลักสูตรใหม่ล่าสุด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-10-16 12:04:10

กยศ. ขยายเวลาลดเบี้ยปรับถึง 31 มีนาคม 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-10-08 11:11:44

กยศ. เพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-05-01 16:01:52

ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่า ปี 2 - 6
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-03-25 13:47:34

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียน e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2020-03-23 15:53:19

กยศ. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-10-17 16:30:31

โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-06-19 13:46:45