แจ้งงดรับเอกสารและการให้บริการ กยศ. โดยตรงเป็นการชั่วคราว (16 เม.ย. - 30 เม.ย. 2564)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอแจ้งงดรับเอกสารและการให้บริการ กยศ. โดยตรงเป็นการชั่วคราว (16 เม.ย. - 30 เม.ย. 2564) ทั้งนี้ นิสิตสามารถติดต่อสอบถามและส่งเอกสารผ่าน Line Official กยศ. มน. หรือโทร. 055-968316 ค่ะ

Gallery