โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562


    ประชาสัมพันธ์ นิสิตผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (นิสิตรหัส 62) ขอให้นิสิตที่จะประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่1 และลักษณะที่ 2 (นิสิตรหัส 62) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 (ตามเวลาที่คณะกำหนด) ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารเอนกประสงค์

เอกสารแนบ (ไฟล์):

เอกสารกำหนดการโครงการ