ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการรับสมัคร

การตัดสอบ เกณฑ์และองค์ประกอบในการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

Gallery