ยืนยันการผูกพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เพื่อรับเงินสนันสนุนจากรัฐบาล 30%