เชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในโครงการ Step For Mindขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในโครงการ Step For Mind ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.do/fossA

Gallery